@!Icons.FacebookHover!@ Share on twitter Print this text Send to a friend

ERGO Pensioensparen: de pensioenkampioen

Waarom pensioenkampioen?

Men wordt niet toevallig pensioenkampioen. In de sector van pensioensparen, heeft ERGO een marktaandeel van 15% en zijn we daarmee de tweede grootste speler in België. Wij kunnen dan ook prat gaan op innovatieve en veilige pensioenspaaroplossingen die u zekerheid bieden en een verhoogd rendement van uw kapitaal.

Pensioensparen

Meer en meer loontrekkenden nemen het heft in eigen handen en bouwen aan hun pensioen voor later terwijl ze nu profiteren van het leven. Met een gemiddeld pensioen van minder dan 1000 € per maand wordt dat natuurlijk moeilijk. Echter meer dan 40% van de gepensioneerden moet zich daarmee tevreden stellen.

Ook voor zelfstandigen is de kloof groot tussen wat ze nu verdienen en ontvangen als ze op pensioen zijn. Pensioenuitkeringen van een minimum pensioen van 1047 € per maand zijn geen uitzonderingen. Dat wordt zelfs 810 € per maand als u vroeger met pensioen gaat. Het spreekt voor zich dat u uw onafhankelijkheid en welstand niet wil verliezen wanneer u ouder wordt.

Pensioendossier

Wat moet u weten over pensioen en pensioensparen?

Beleggingsfondsen

Selectie & kwaliteit